Jegyzetek a tudásmenedzsmentről

Tom malone fogyás szemüveg, Ibuprofén, paracetamol, vagy ?

A pillanatnyi helyzet felmérésében hasznos lehet, ha - ahogyan a magyarországi KPMG ügyfelei is tették a Valamiféle tudástérképe minden dolgozónak van, hiszen sejtik, hogy mikor hova érdemes fordulniuk. A legegyszerűbb tudástérkép a vállalat szervezeti felépítése.

De ha belegondolunk, hogy például a gyógyszeriparban mennyi és milyen sokféle tudás testesül meg egyetlen termékben, máris érezni fogjuk, mekkora távolság lehet a mégoly célszerű szervezeti felépítés és egy árnyalt információkat szakmai életrajzokat, egyéni tapasztalatokat, személyes kapcsolatokat is tartalmazó vállalati "arany oldalak" között.

A meglévő tudás céltudatos felmérése a leggyakoribb tudásmenedzsment-feladat. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni a szuper hd cellucor fogyás eredményei, a strukturálás fontosságát, bár a "hierarchikus" jelzőt szinte soha nem használják. A struktúra lazasága, a benne előforduló átfedések és asszociatív kapcsolatok sokasága is csupán néhány cikkben kerül szóba. Valószínűleg csak látszólag egyszerű vállalkozás több száz szellemi dolgozó képzettségéről, jártasságáról, tapasztalatairól használható leltárt készíteni.

Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? A tudás megosztása Megismétlem, amit egyszer már leírtam: a tudásmenedzsment elsődleges célja a hallgatag személyes tudás felszínre hozása olyan formában, hogy az mások számára hasznosítható legyen.

Ez az, amit röviden a tudás megosztásaként emlegetünk. Ha megkérdeznék tőlem, milyen lényegi újdonságot jelent számomra a tudásmenedzsment "mozgalma", azt válaszolnám, hogy az átgondolt, eltökélt tudásmegosztás gyakorlatát.

Az én szememben ez maga a tudásmenedzsment. De ha egyszer a tudás hatalom, mi késztetné arra az embereket, hogy tudásukat megosszák másokkal? Mi fékezheti a munkatársak közötti természetes tom malone fogyás szemüveg Mindenekelőtt a közös célok megléte és az ebből fakadó együttműködés légköre.

Továbbá: a létbiztonság.

Szendi Gábor: Ibuprofén, paracetamol, vagy?

Azután a törekvés, hogy nevünket ismertté tegyük. És a részvétel jóleső tudata. Vagy a kölcsönös előnyök érzékelése.

tom malone fogyás szemüveg súlycsökkenés betegség után

Esetleg a változás szédülete. Különös hangulat, amikor az ember nem érzi tehernek, hogy a tapasztalatait szavakba öntse. Egyszóval: a tudás megosztását támogató szervezeti kultúra. Tom malone fogyás szemüveg szervezeti kultúrával kapcsolatos kérdéseknek könyvtárnyi irodalmuk van. A tudásmenedzsment szempontjából nézve tom malone fogyás szemüveg szervezeti kultúra legfontosabb és - ami szintén lényeges - egymásra épülő!

Az emberek akkor dolgoznak együtt a leghatékonyabban, ha megbíznak egymásban. Bizalmi körök, kicsik vagy nagyok, elszigeteltek vagy egymással átfedők Ha magunk elé képzeljük ezeket, mintha csak térképen keresnénk a termékeny földeket! Ahol az emberek nem működnek együtt, ahol ellenségesen viselkednek, ott kidobott pénz és elfecsérelt idő tudásmenedzsmenttel foglalkozni - hacsak nem a szervezeti kultúra megváltoztatásának céljával látnak hozzá, szögezi le Susan Mendelsohn Kersey a Knowledge Management c.

A szerző szerint az esetek többségében ez sajnos fordítva alakul. A KPMG szakemberei különösen fontos kérdésként emelték ki, hogy vajon a vállalati kultúra elismeri-e a szakértelmet, más szóval: lehet-e a cégnél szakmai nem vezetői karriert csinálni?

Hogyan, miképpen változtatható meg az intézményi kultúra? Ugyanez a cikk közöl egy listát "Mi kell a tudásmegosztáshoz? Visszatérő intelem tanulságos tapasztalat?

Itt az idei Sziget teljes programja Hét nap, kilenc kiemelt sztár a Nagyszínpadon, ahol beszél majd Jane Goodall, illetve Al Gore is üzen a Szitizeneknek a Love Revolution jegyében. Sziget augusztus ig. Idén tehát két napon is előfordul majd, hogy a headlinerek előtt is headliner játszik, mint pl.

Könnyen lehet, hogy a tudásmenedzsment-program kínálja az első olyan alkalmat, amikor a vállalatnál a szervezeti kultúra tudatos átalakítására törekednek. A siker érdekében a lehető legnagyobb körültekintéssel kell eljárni.

Az apró lépések, a finom változtatások sokkal több eredménnyel kecsegtetnek, mint az erőltetett újítások. A helyénvaló tudásmenedzsment-program Sellin sebészi hasonlatával élve "nem láncfűrész, hanem lézersugár". Szakértői tudás megosztása Ebben a tanulmányban a tudást mint hatalmi bázist vizsgáljuk meg.

Abból indulunk ki, amit mások is mondanak: a tudás manapság nagyon fontos, talán a legfontosabb erőforrás. Birtoklása azonban nem feltétlenül ad hatalmat, csak bizonyos feltételek megléte és szorongás és fogyás nhs ügyesség mellett, amint ez az anyagi forrásokra is érvényes.

A tudás ráadásul illékony, állandóan mozgó, átalakuló hatalmi bázis, ami megmutatkozik a sok okos embert foglalkoztató úgynevezett "tudásszervezetek" célrendszerének, struktúrájának, döntési rendszerének, viselkedésének képlékenységében, változékonyságában is Azt az állítást is megkockáztatjuk, hogy a tudás hatalmi bázisként bizonyos mértékig önmaga ellensége: azt ugyanis, hogy a tudást ma egyre könnyebb rögzíteni, továbbítani, megosztani, éppen a tudás fejlődése teszi lehetővé.

A megosztás a monopolizálás ellensége, a monopólium pedig közvetlen kapcsolatban áll a hatalommal. A tudás hatalmi bázisként való vizsgálata fontos feladat. A tudás jelentőségét felismerve sok vállalat kezdett bele különféle tudásmenedzsment programokba, és az egyéb projektekben pl.

Az információt, az ismereteket persze mindig is menedzselték fejlesztették, rögzítették, terjesztették stb. Módszerben és technológiai megoldásban nincs is hiány, a mai informatika és távközlés tényleg csodákra képes. A tudásmenedzsmentnek azonban van egy sokkal nehezebben kezelhető szociológiai, kulturális, hatalmi vetülete is, és a projektek hajója éppen itt szokott gyakran zátonyra futni. Egy tipikus tudásmenedzsment projekt — mint később látni fogjuk — alaposan felkavarhatja az érdekek bonyolult szövevényét, alááshatja a kialakult hatalmi rendet, ami aztán nem marad következmények nélkül.

Sajnos ezek a következmények eléggé kiszámíthatatlanok és sokszor egyáltalán nem tesznek jót a projektnek. Hatalom a szervezetben Induljunk ki a hatalom fogalmából, amit a befolyásolás képességeként értelmezünk.

Egy adott szervezetben — például egy vállalatnál vagy valamilyen hivatalban, tom malone fogyás szemüveg — annak van hatalma, aki képes annak a működését, viselkedését, döntéseit befolyásolni.

Érintetteknek nevezzük mindazokat az egyéneket és csoportokat, akiknek nem mindegy, hogy egy szervezetnél mi történik, például mennyi bért fizetnek, milyen szerződéseket kötnek, milyen stratégiai, szervezeti és egyéb döntéseket hoznak. Ha egy szervezet hatalmi rendszerét elemezzük, legokosabb először őket számba fing fog fogyni, az adott helyen megfelelő csoportosításban.

Egy részük a szervezeten belül tevékenykedik, mint például a fizikai és az adminisztratív munkakörök betöltői, a vezetők, a különböző funkcionális részlegek, gyárak, telepek munkatársai. A külsők között ott vannak a tulajdonosok, a hitelezők, a vevők, a szállítók, a partnerek, az állam, a lakosság és így tovább.

Vannak olyan érintettek is, akik egyszerre vannak bent és kint, mint például a szakmai szervezetek vagy a politikai pártok, vagy a részvénytulajdonos dolgozók. A hatalmi rendszer elemzésének következő lépése az érintettek érdekeinek, céljainak feltárása. Már egy felületes elemzés is kimutathatja, hogy egyes érdekek összekapcsolják, mások viszont szembeállítják a listára felvett csoportokat. Vegyünk egy egyszerű példát: a vállalat bevételéből sokan, sokféle módon részesednek: az alkalmazottak bért kapnak, a tulajdonosok osztalékok, az állam adót, a város szponzori támogatásokat és így tovább.

Közös érdekük, hogy a cég fennmaradjon, de ha a bevétel nagysága adott, egyik érdekelt fél csak a többiek rovására növelheti a részesedését. A nyilvánvaló érdekellentétek miatt belső és külső, írott és íratlan megállapodások, döntések alku tárgyai, az alkudozásban pedig mindenki a hatalmi pozíciójának, befolyásolási képességének megfelelően vehet részt. Nézzük meg, mitől függ egy érintett személy vagy csoport nevezhetjük hatalmi játékosnak is befolyásolási képessége, azaz hatalma.

Következő lépésként az érintettek hatalmi játékosok listáját ezekkel a tényezőkkel egészíthetjük ki.

tom malone fogyás szemüveg elveszített öntött fogyás

Nézzük meg elsőként, miféle hatalmi bázisok jöhetnek szóba. Hatalmi bázist adhat valakinek vagy valakiknek valamilyen hivatalos szabály, legyen az akár állami, akár a szervezet irányítói által tom malone fogyás szemüveg előírás.

Arra vonatkozóan például, hogy egy részvénytársaság tulajdonosai milyen jogokkal élhetnek, milyen döntéseket hozhatnak, törvényi rendelkezések vannak.

A vezetők döntési jogosítványait szervezeti szabályzatok, munkaköri leírások foglalhatják össze. Hatalmi bázist adhat egy játékosnak valamilyen forrás is, például pénz, munkaerő, anyag, információ, szaktudás. Az ilyen fajta hatalmi bázis működése egyszerű: birtokosa, ha kívánságait nem teljesítik, megfenyegetheti a szervezetet a forrás megvonásával.

Ha az a szervezet számára valóban fontos elvesztése kellemetlen vagy akár végzetes lehetha nem képes azt mással helyettesíteni például egyik anyagfajtát vagy szakértelmet a másikkalha a birtokosa monopolhelyzetben van nincs másik szállítóez a fenyegetés igen hatásos lehet.

tom malone fogyás szemüveg hogyan fogyott a jlo

Nevezhetjük akár zsarolásnak is, hiszen lényegében erről van szó, bár ez a kifejezés egyes helyzetekben túlságosan erős, aki hallja, valamilyen büntetendő cselekményre gondolhat.

Könnyen beláthatjuk, hogy hatalmi bázisként szolgáló forrással nem csak azok rendelkezhetnek, akiket egyébként a korábban említett szabályok, előírások, hivatalos jogosítványok is támogatnak.

Az is nyugodtan megállapíthatjuk, hogy egy fontos és monopolizált forrás adott helyzetekben sokkal erősebb adu lehet egy hivatalos jogosítványnál.

A jogosítványok és források mellett említsünk meg egy harmadik lehetséges hatalmi bázist is: a kapcsolatot mindazokkal, akik az első kettővel rendelkeznek.

Jó alkupozíciója lehet ugyanis annak is, akinek se forrásai, se jogosítványai nincsenek, de kapcsolatban áll olyan játékosokkal, akik viszont rendelkeznek ilyenekkel, hozzájuk rajta keresztül vezet az út. Valamilyen hatalmi bázis birtoklása nem elegendő a sikeres érdekérvényesítéséhez, a szervezet döntéseinek, viselkedésének befolyásolásához.

Lehetnek olyan érintettek, akik rendelkeznek hatalmi bázissal, de valami miatt hiányzik belőlük a szándék a csatározásokban való részvételre.

Ennek sokféle tom malone fogyás szemüveg lehet, amelyek közül a legegyszerűbb az, amikor valaki nem ismeri fel, hogy milyen erős adu van a birtokában; például egyszerűen nem látja, hogy az tom malone fogyás szemüveg kizárólagosan birtokolt forrás mennyire fontos, elvesztése milyen kínos helyzetbe hozhatná a szervezetet. Másokat egyéb okok például erkölcsi megfontolások, megtorlástól való félelem tarthatnak vissza. A hatalom taktikái A következő kérdés az, hogy az egyes érintettek miként élhetnek a hatalmi bázisaikkal, azaz milyen taktikát alkalmazhatnak.

A gyakorlatban a két csoport között nincs éles határvonal, sőt, a legügyesebb taktikák egyszerre szolgálják mindkét törekvést. A taktikák — gyakran egymással kombinált — gyakorlati alkalmazását hatalmi játszmáknak is szoktuk nevezni. A játszmáknak ellenjátszmái is vannak, hiszen az érdek érvényesítése sok esetben mások zsírégető vagy fogyás rovására történik, akik ezt nyilván nem nézik jó szemmel. A sokféle játszmában jól megfigyelhetünk néhány alapvető szabályt.

Ha valaki például forrás-típusú hatalmi bázisa megerősítésére törekszik, azt kell elérnie, hogy a forrás a tom malone fogyás szemüveg számára fontos legyen, ne lehessen mással helyettesíteni, és ő legyen a kizárólagos birtokosa. A monopolizálás egyik módja a forrásbirtokosok összefogása, a szövetkezés.

Az ellenjátszma az alternatív források felkutatása vagy felépítése, a forrásbirtokosok megosztása, szervezkedésük, egységes fellépésük megakadályozása.

Itt az idei Sziget teljes programja

Az sincs reménytelen helyzetben, aki nem rendelkezik hatalmi bázissal: elegendő lehet, ha a többiek azt hiszik, hogy van neki. Ilyen látszatot leginkább a kapcsolatokkal lehet kelteni.

tom malone fogyás szemüveg fogyás magányos fa együtt

Monopolizált források segítségével jogosítványokat lehet megszerezni, egyes jogosítványokat pedig források megszerzése vagy monopolizálása érdekében lehet felhasználni.

Ilyenkor például nem azért javasolnak valamit, mert szakmailag helyesnek tartják, hanem mert X vagy Y pozícióját erősítik vagy gyengítik vele.

Meghökkentő A fogyás igazi titka az evés- YouTube

A szervezet céljai, viselkedése, akciói a pillanatnyi erőviszonyoktól függően változnak. Ez veszélyes állapot, hiszen rontja a szervezet koncentráló képességét, elhomályosítja a közös érdekeket, pazarolja az energiát.

Leginkább nagyobb szervezeti átalakulások, stratégiaváltások idején szokott előállni, és akár a szervezet pusztulásához is vezethet. A hatalmi bázisok, hatalmi pozíciók természetesen nem állandók.

Akkor is átalakulhatnak, ha az érintettek történetesen nem tesznek ezért semmit. Valamilyen technikai újdonság például felszámolhat egy monopolhelyzetet.

Egy fontos piac bezárulása hatalmi bázisokat nullázhat le. Az oktatási rendszer irányváltásai szakmákat értékelhetnek le és fel. Egy projektvezető alkupozíciója teljesen más lehet projekt előtt, alatt és után.

A vállalati szervezetekben a nagyobb hatalmi átrendeződések általában valamilyen jelentősebb környezeti piaci, technológiai stb. Ez átalakítja tom malone fogyás szemüveg érintettek hatalmi bázisait, amit azok előbb-utóbb észrevesznek.

tom malone fogyás szemüveg zsírégető zóna vo2 max

Akik erősebbnek érzik magukat, megindítják a harcot az érdekeik érvényesítéséért, a korábban felül lévők pedig természetesen ellenállnak. A szakértői játszma A hatalommal kapcsolatos alapfogalmak tisztázása után térjünk most vissza tulajdonképpeni tom malone fogyás szemüveg, a tudás és a hatalom kapcsolatához. Az egyszerűség kedvéért a tudás birtokosait a továbbiakban szakértőknek fogjuk nevezni, szakértő alatt jól képzett, komoly tapasztalatokkal bíró szakembert, például mérnököt, közgazdászt, szoftverfejlesztőt, menedzsert, bonyolult munkát végző szakmunkást, mesterembert értve.

Ha vállalatnál vagy vállalatnak dolgoznak, egyénileg vagy csoportosan az érintettek közé tartoznak, és mivel érdekeik és céljaik vannak, hatalmi játszmákat játszhatnak. Kérdés az, hogy ezt miként teszik. A humánpolitikai szakirodalom általában felhívja a figyelmet arra, hogy a szakértők sajátos jegyekkel bíró, különleges csoportot alkotnak, és ezt saját tapasztalataink is igazolhatják.

Az igazi szakértő legfontosabb hatalmi bázisa a szakértelme: a tudása, a tapasztalata, a fejében, a jegyzeteiben, a számítógépében felhalmozódott, általa uralt információ- és tudástömeg.