Szolgáltatástechnika

Hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat

A tüzek oltásának kémiai módszerei és anyagai A mai életformához egyre nagyobb mértékben hozzátartoznak a különféle vegyipari termékek.

Felhasználásuk részint környezetünk szebbé tételét, lakókörülményeink komfortosabbá tételét, részint a jó közérzet biztosítását szolgálja. Lehetővé teszi ezt a múlthoz viszonyítottan korszerűbb vegyipari termékek gazdag skálája, a családok kiegyenlítettebb anyagi helyzete, magasabb kulturáltsági foka. A higiénia szükségessége, igénye nemcsak a testi ápoltságban mutatkozik meg, hanem jelentősen fokozódott környezetünk, lakásunk, háztartási eszközeink, edényeink, ruházatunk stb. Egy-egy háztartásban számtalan vegyi készítmény található.

Ezek egy része az egészségre ártalmatlan, semleges hatású, míg más része gyengébb-erősebb méreg. Van jó néhány olyan termék is, amely csak bizonyos pl.

Ilyenek lehetnek a bioaktív készítmények, pl. Számos termék tűzveszélyes, illetve robbanásveszélyes.

  1. Szolgáltatástechnika | Digitális Tankönyvtár
  2. Új Nógrád,
  3. jobbanvagyok.hu :: tanulmányok
  4. Egyszerű tippek a testzsír csökkentésére
  5. Új Nógrád, április (2. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

A folttisztító benzin, az aceton, a festékhígítók jelentős része, az aeroszolos készítmények egyes fajtái stb. A háztartásban alkalmazott vegyszerek, vegyipari készítmények hatásait feltétlenül ajánlatos ismerni, a veszélyeket rejtő termékeket elkülönítve tárolni, főként olyan lakásokban, ahol kicsi gyermek is van. A veszélyforrások jelzése, a termékeken feltüntetett használati utasítások betartására való figyelmeztetés, a készítmények felhasználására vonatkozó tanácsok nyújtása és hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat következetes alkalmazása az ezen termékek értékesítésében és felhasználásában részt vevő emberek felelősségteljes feladata.

Mindezt csak tökéletes — e viszonylag új anyagok alkalmazására és felhasználására vonatkozó — szakmai biztonság birtokában lehet ellátni. Mosási segédanyagok A háztartásban található textíliákat rendszeresen tisztítjuk.

A textíliák tisztításával használati értékük is megtartható, ugyanakkor célunk, hogy a mosott fehérnemű vagy ruha legyen nedvszívó, légáteresztő, higiéniai szempontból kifogástalan, sima vagy bolyhos, puha, kellemes illatú. Azt az eljárást, melynek során a szilárd zsírégető bizsergés tapadó nemkívánatos, mechanikai úton rázással el nem távolítható szennyeződést mosófolyadékkal kezeljük, mosásnak nevezzük.

A szennyeződést — ez lehet fehérje, zsír, szénhidrát, festékanyag stb. A mosási folyamatok közötti különbséget a többi mosási tényező, vagyis a mosószer, a mosási hőmérséklet és időtartam, a víz és a mosási eljárás kézi, illetve gépi határozza meg. A mosási folyamat egyes elemei ma már jól megismert fizikai-kémiai folyamatok összességéből állnak.

hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat

A mosáshoz használt vegyi anyagok ismertetése előtt röviden tekintsük át e folyamat alapelemeit, a mosási tevékenységet döntően befolyásoló tényezőket. A mosással kapcsolatos alapfogalmak 3. A felületi feszültség A folyadékoknak nincs állandó alakjuk, a szilárd anyagok rácspontjaiban lévő alkotókhoz képest tehát jelentősen nagyobb mozgási lehetőségeik vannak: a molekulák egymáshoz mért távolsága nagyobb.

A gázokhoz viszonyítva viszont jelentős kötöttség, hogy a folyadékok meghatározott térfogattal rendelkeznek, ami a molekuláik közötti viszonylag nagy összetartó erő következménye. Ez a belső vonzóerő, kohéziós erő — egy bizonyos hőmérsékleten — csak állandó folyadéktérfogatot tud biztosítani, de a belső elmozdulást, az alkotó molekulák mozgását már nem akadályozza.

A belső hőmozgás következtében megvalósuló diffúzió a folyadékok állandó kísérőjelensége. A molekulák közötti kölcsönhatás vonzás és taszítás a folyadékok számos jellemző és mérhető tulajdonságában nyilvánul meg szemmel is érzékelhető módon. Ilyen például a viszkozitás, a felületi feszültség stb. Kialakulásuk oka nagyságuk különbözőségében és — többek között — a részecskék anyagi minőségében, egymástól mért távolságukban, a közöttük ható belső erők mértékében keresendő.

A vízfelületre óvatosan ráfektethetünk egy zsilettpengét anélkül, hogy az elmerülne. A pengét a vízfelszín úgy tartja, mintha egy igen vékony, rugalmas hártyára helyeztük volna.

A folyadékot a belső vonzóerők megakadályozzák abban, hogy a pohár szélét elérve azon túlcsorduljon. Természetesen újabb vízmennyiség helyzeti energiája már leküzdi a belső erők összehúzó erejét, és a folyadék átfolyik a peremen.

A folyadékok összehúzódásra törekvését jól megfigyelhetjük a vízcsapnál is, ahol a vízcsepp a lehullása előtti pillanatban közel gömb alakot ölt.

Köztudott, hogy azonos térfogatok esetén a gömbnek hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat a legkisebb felülete, azaz ennél kisebbre összehúzni egy anyagot már nem lehet. Hogy a csepp mégis megnyúlik, az viszont már a földi vonzás következménye. A folyadék molekulái másként hatnak egymásra a folyadék belsejében, mint annak felületi rétegében vagy felszínén 3.

Mivel az egyforma mértékű, de ellentétes irányú erők kiegyenlítik egymást, eredőjük nulla.

hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat

Ezzel szemben a felületen elhelyezkedő molekulákra csak a velük egy magasságban, illetve alattuk lévő molekulák hatnak azonos mértékű vonzóerővel. A felettük levő vonzóerő hiánya miatt az erők eredője a folyadék belsejébe mutat. A molekulák, ha nem lennének taszító erők is, a folyadék belseje felé mozdulnának el.

Nélkülözhetetlen az immunrendszer normális működéséhez Védi az érfalakat az érelmeszesedéstől Segít a szív és érrendszeri megbetegedések, valamint a szívritmuszavar kialakulásának megelőzősében Segít a bőrbetegségek pl. Magyarázat Thromboxán, rossz prosztaciklin jó Mindkettő zsírnemű hormon. Az arachidonsavból képződik linolsavból származtatható. A prostacyclint az érfal endothel sejtjei, a thromboxane-t pedig a vérben lévő vérlemezkék állítják elő. A kettő egyensúlyban van.

Ebből következően a belső vonzás a folyadékot öszszehúzni, térfogatát csökkenteni igyekszik. A felületi molekuláknak ez a le nem kötött energiatöbblete, az ún.

A felületaktív anyag A molekulák belső elektronelosztásuk alapján két csoportra oszthatók. A szimmetrikus elektronelrendezésű molekulák mint például a szénhidrogének apolárisak. Ezzel szemben a nem szimmetrikus felépítésű molekulákban 3. Így az apoláris pentadekán C15H22 dipólusmolekulává válik, ha a szénlánc végén az egyik hidrogént karboxilcsoport helyettesíti: C15H31—COOH palmitinsav 3.

A molekula másik része, a —COOH-csoport viszont vízben jól oldódó, azaz hidrofil tulajdonságú. A felületi feszültség értéke függ a folyadék anyagi minőségétől, hőmérsékletétől a hőfok emelésével csökkenthetőde az oldott anyagoktól is. Azokat az oldott anyagokat, amelyek a felületi feszültséget jelentősen csökkentik, felületaktív anyagoknak nevezzük.

A felületaktív anyagok tenzidek a folyadékok felületi sajátosságait változtatják meg. Amennyiben ez a szilárd anyag a mosólében levő textília, illetve annak olajos, zsíros szennyeződése, a tenzidek hidrofób része szoros kapcsolatba tud lépni ezekkel.

hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat

A nedvesítés Egyes szilárd anyagok a vízzel szemben hidrofóbok, azaz rosszul nedvesíthetők. A polietilénen például a vízcsepp majdnem gömb alakú, közel úgy gurítható rajta, mint egy higanycsepp.

Az üvegen már jobban elterül a vízcsepp, ezt jobban nedvesíti. Azonban ez is erősen befolyásolható: a bezsírozott üvegen gurul a vízcsepp, míg ha a vízben előzőleg mosószert oldottunk, akkor szétfolyik.

hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat

Amennyiben a víz és a vele érintkező szilád test között nagyobb a vonzóerő, mint a víz és a levegő között, akkor a víz szétterül, az anyag jól nedvesedik. Ellenkező esetben a vízcseppet a felületi hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat a nedvesítés mértékétől függően többé-kevésbé gömb alakba igyekszik összehúzni 3. A felületaktív anyagok egyik fontos feladata az, hogy biztosítsa a nedvesedést, mint a mosás alapfeltételét. Ezt több módon és helyen érik el. A mosandó textília szálaihoz tapadt levegőt kiszorítják, és hidrofób csoportjukkal kapcsolódnak a textíliához.

www.nelegybeteg.hu - Zsoldos Bence weblapja

Olajos, zsíros szennyeződéshez hasonló módon tapadnak, ezáltal itt is átmeneti molekularéteget képeznek, csökkentik a két ellenkező természetű anyag közti nagy felületi feszültséget 3. A felületaktív anyagok mosóhatása Hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat tenzidek vízben oldható anyagok.

A homogén elegy oldat kialakulásának előfeltétele a mosásnak mosogatásnak, mosdásnakami nem más, mint a szennyeződések eltávolítása a tisztítandó felületről felületaktív anyag tartalmú készítmény és sok víz segítségével. A tenzideknek e folyamatban kifejtett tevékenységét nevezzük mosóhatásnak. Ez többféle, egyidejűleg lejátszódó részfolyamat eredményeképpen valósul meg. Elsőként a felületaktív anyagok közrefogják a szennyeződést és a mosandó textíliátazaz nedvesítenek.

Erősebb kapcsolatot képesek létesíteni a szennyeződéssel és a textíliával, mint a szennyeződés a textíliával, ezért e két anyag közé is beékelődnek. A szennyeződést így lefejtik és kisebb molekulahalmazokra bontják, aprítják, idegen szóval: diszpergálják 3. Ez a részfolyamat annál gyorsabban zajlik le, minél nagyobb felületen terül el ugyanaz a szennyeződésmennyiség, valamint minél frissebben került az a textíliára. A fellazított, leválasztott, szétdarabolt folyékony szennyeződés kis gömböcskék alakjába húzódik össze, amiket természetesen körülvesznek a felületaktív anyag molekulái és az e körül lévő vízmolekulák, a hidrátburok.

A szilárd szennyeződést hasonló módon darabolja, leválasztja és eltávolítja a textil szálaitól.

hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat

Ez a kettős gyűrű biztosítja a szennyeződés tökéletes emulgeálását. Az emulgeáló hatás azaz a kettős elektromos burok gátolja meg azt, hogy a szennyeződés újra visszatapadhasson a mosólében lévő textilneműre 3. Ezáltal csökken a mosóvíz szennytartalma. A tenzideknek ezen hatásait összességében szennyvivő képességnek nevezzük.

A mosás során — többnyire a mosás idejének rövidítése, a tisztító hatás fokozása stb. Így: — a lúgos kémhatás 69–55 kg fogyni egyes felületaktív anyagok mosóhatása erőteljesebbé válik; — a hőmérséklet emelésével ugyanilyen hatás érhető el mert a hőmérséklet-emelés egyrészt csökkenti a felületi feszültséget, másrészt növeli a részecskék hőmozgását, csökkenti az olajos természetű szennyeződések viszkozitását stb.

Az említett mosást gyorsító tényezők azonban nem mindig egyforma mértékben alkalmazhatók. A lúgos kémhatás hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat a magas hőmérséklet roncsolhatja a textíliák anyagát, az erőteljes mechanikai beavatkozás kárt okozhat a ruházati cikkben, hiszen alapvetően a textília anyagi összetétele a meghatározó.

Ugyanakkor az sem hagyható figyelmen kívül, hogy egy bizonyos mosóvízmennyiségben mennyi mosószert oldunk fel. A túl kevés mosószer nem képes jó tisztító hatást kifejteni, a túl magas koncentrációjú oldat pedig — azon túl, hogy nem kívánt erőteljes habzás jön létre, a lúgos kémhatás fokozódik, a textíliára tapadó sok tenzidmolekula öblítéssel nehezen távolítható el stb.

A felületaktív anyagok csoportosítása A felületaktív anyagok, vizes oldás utáni felépítésük jellege, illetve oldatbeli állapotuk alapján négy csoportra oszthatók: — anionaktív, — kationaktív és — amfoter felületaktív anyagok csoportjára. Anionaktív anyagok azok a tenzidek, amelyek a hidratáció, az oldódás következtében negatív töltésű hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat csoporttal rendelkeznek. A csoport legjelentősebb tagjai a szappanok 3.

Új Nógrád, 1991. április (2. évfolyam, 76-100. szám)

A szintetikus mosószerekben azonban már nem alkalmazzák, egy sor más anionaktív anyagot használnak. A jövőben a nem ionos tenzidek aránya fog erősen emelkedni. Elsősorban a dodecil-benzol-szulfonát használata jelentős.

Megfelelő nedvesítő- kitűnő habzó- és mosóképességű vegyület. Sok mosószer alkotó komponenseként használják.

Antioxidánsok

Az alkil-szulfonátok, a 14—17 szénatomszámú szénhidrogének származékai, víz-oldhatóságukban és biológiai lebonthatóságukban tűnnek ki. Erősen higroszkóposak, ezért szilárd mosószerekben nem használhatók.

hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat

Az alkil-szulfátok zsíralkoholok elsősorban C12—C14 szénatomszámú kókuszzsír-alkoholok vagy C16—C18 szénatomszámú faggyú alkoholok szulfátjai. Mosástechnikai tulajdonságaikat alapul véve a legjobb felületaktív anyagok, magas áruk miatt azonban korlátozódik alkalmazásuk. Ipari segédanyagként bőriparban, kozmetikai iparban emulgeálószerként nagy a jelentőségűk. Erős a habképző és a mosóhatásuk, előnyük a jó biológiai lebonthatóság, azaz a csatornarendszeren át a természetes vizekbe jutva elbomlanak, károsodást habzás, eutrofizáció nem okoznak.

A nem ionos felületaktív anyagok a szintetikus tenzidek egyre fontosabb csoportját képezik. Kiváló mosóhatásuk mellett legelőnyösebb tulajdonságuk, hogy alig habzanak. Az automata mosógépek terjedésével ez fokozottan előtérbe kerül, ugyanis az ilyen mosás alkalmával a habképződés csak gátolja a ruhanemű tisztulását.

A gyártás és a forgalmazás szempontjából nagyon előnyős, hogy más várható fogyás az allival anyagokkal is jól kombinálhatók és azok habzását is csökkentik, valamint antisztatikus hatásúak.

A hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat mennyisége nem csökkenti hatásukat, így mosószereken kívül mosogatószerekben és öblítőszerekben is jól felhasználhatók. Összetételüket tekintve etilén-oxid-származékok, szénhidrogén részből és polietilén-oxid-lánc részből állnak.

A molekulák ez utóbbi része a hidrofil jellegű, tehát ez biztosítja a vízben történő oldódást. A molekulánkénti 6—8 etilén-oxid egység a vízoldhatóságot, ez alatti mennyiség az olajban oldhatóságot segíti elő. Ez utóbbi tulajdonságuk az alapja annak, hogy olajok, zsírok és olajtermékek emulgeátoraiként is jelentősek. Az alkil-poliglikoléterek kiváló mosó- nedvesítő- és emulgeálószerek és antisztatikus vegyületek. Tulajdonságaik a szénhidrogénlánc változtatásával módosíthatók: így vízben oldható vagy nem oldható, biológiailag lebontható vagy lebonthatatlan stb.

Az alkilfenol-poliglikoléterek hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat mosóvíz savas vagy lúgos kémhatására, sós vagy kemény jellegére érzéketlenek, ezért jól használhatók lennének, gyengébb biológiai lebonthatóságuk hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat korlátozza elterjedésüket.

A kationaktív anyagok mosáshoz savas kémhatású oldatokban alkalmazhatók előnyősen. Felhasználásukban az öblítőszerek emelhetők ki. Fő feladatuk azonban az hogyan lehet elveszíteni a zsírpótlókat, a textil kellemes fogásának biztosítása és esetenként a fertőtlenítés. Az amfoter tenzidek változó kémhatású mosóoldatban is használhatók.

Az amfoter tenzidek több funkciós csoporttal rendelkeznek, a közeg körülményeitől függően anionos vagy kationos jelleget kölcsönöznek a molekuláknak. Drágák, elsősorban ipari mosás felületaktív anyagai, alkalmazásuk korlátozott.

A szappan A kémiában a szappan: a zsírsavak fémsója.