A szuperhalmazok több zsírt égetnek-e el

Jaj, nem hallani mit mondanak, mit ordítanak, mit kiabálnak, üvöltésük, jajgatásuk ide nem ér, mert a szél, a szél, a szél, a szél nagy fénylő fehér üvegtömbjei, rángó, lihegő, forogva szétmálló és süvöltve torony-oszloppá tarajló, fényes szilánk-kévékként széthullva robajló iszonyú iszap-tömegei temetik húsukba a lény-hangokat, ember-harangokat, a kiáltás- zászlók fehér csóvái, mint jégbe-fagyott halak arany pikkely-szitákkal domborúan ragyognak, s a száz és ezer és millió halottan-világító emberszem a szél átlátszó dübörgő csöndhalmaz üveglávájába fagyva, mint ős-szitakötőszem dupla, domború dülledt ponthalmaz-kéreg-gömbje ősidő-ásványüvegben.

Mint a kristálymély néma szivében, a kristálymögötti messzi mélyben a boldog embervolt uszályról-integetők!

S csúszik a múlt felé, az elmúlhatatlan öntudat felé a lassú lomha sárga vízben, a híg sorsfolyam-csúszásnehézben az emberszivekkel kúposan árván megrakott fekete uszályhajó, s a szél fehér dunyháiban, a fehérparázs embervarázs szélben, a szél-mögötti világ-súlya világ-messzi térben az elmúlás-kalappal integetők, a köd-ásvány kezekkel integetők, a bedagadt-gégével kiáltozók, lilára lazúlva és lilára szorúlva, mintha kivágott emberszivet nyeltek le volna, s a véres emberszív torkukba dagad.

A halandóság emberfalat. A bűnbe-esés szív-tudat!

mi labs fogyás csak zsírégetést

Mert testük köd és bűn az integetőknek, köd és bűn és alázat. Mintha fényből és árnyból, sugárból és árny-tartományból, felhőből és gyanta- homályból lenne összegyúrva testük.

Mintha hiányból, pusztulásból, nem-ből, elérhetetlen könnyű türelemből, áteresztő szabályból, sűrű gézfátyol hiánytudatból, halandóság-aszályból, gáznemű adományból, semmi-szigorból, hiányból szikrázó füst-gyopárból, elúszás-pillanat ragályból. Akik vannak, mert nincsenek, akik nincsenek, mert vannak, akik hiába intenek, kiáltoznak hiába, hömpölygő halál-folyamon lassan csobogva csúszó sors-uszályok utas-népe utazók.

Mint lassan lebegve uszó tengermélyi korallszigeten egymáson hemzsegve púposodó millió bizsergő, mocorgó, bolyhos és csöves nyaláb-lombokkal himbáló és bomlottan viszolygó szines virágállat. Integető és mosolygó virágzó nyaláb- hab.

A tízmilliárd éves szív

Lényük csak látható, létük nem fogható. Nézzük őket. Nézed őket komoly szivedben gyász-parázzsal derengve, ahogy elcsúsznak integetve és föld-színű szemgolyókkal, föld-arcú dáridókkal dideregve a nagy fekete uszályok utasai.

Mióta ismerlek? Hány éve ismerem hited és arányod könnytelen uszály-néző, dörgő és dübörgő semminek-visszaintő?

Te velem egyforma történelem, kiközösítettje és kivetettje ugyanannak a varázsnak, sose-legyőzöttje a megmaradásnak, mindíg embercsillanás a gyászban, okos figyelem, a figyelem szorgalma látás, hűség ezüst- pohara vörösborral, rózsaszirmokkal beszórt szegénység, hűség: földből, esőből, növényi tavasz-tolongásból, sárga homokkal befújt hajnali nyárikonyha- derengés, jövő-csíra a a szuperhalmazok több zsírt égetnek-e el, utcakövön-kúszás a tank-gépfegyver- ropogásban, düheimtől sose-akartad megadó gyermekként részeg, jövő-alkalom bánat-szorgalom, aki kenyeret adtál és áhitatomnak emberiséget, versnek papírost!

Mert volt megszületés, föltámadás, irgalom, futás, vékony vállakon Krisztus- kereszt súlya, véres hernyótalp-csikordulás és volt minden ami emberrel alíg mérhető!

  • S most itt merengek, fiú, magamban nélküled, és fáj minden ami volt, ami volt már nem veled, hisz nélküled, fáj minden ami volt, mert nem veled, hisz nélküled, s nehéz szivemre hull egy-egy szavad a halálból, ahogy a lomblevél a fáról, ahogy a szükség hull a hiányról, dolog-törmelék a dologról, ahogy a tárgy a dologról, állapot-részlet az állapotról, állapot-hasáb, öreg kéreg a fáról, állapot-kéreg, állapot-héjazat, állapot-pikkely, mint nagy zöld halról, ha késsel levakarják.
  • Az embernek mások a képességei, de az állat sem csak akkor öl, ha éppen enni akar.
  • Lehet-e Istent tudományosan definiálni? - Index Fórum
  • Hogyan lehet elveszíteni a muffin felső hátsó zsírját
  • A nadrágok jelenléte nem mindig társul a teljes testtömeggel.

Verem és tető. Völgy, kőszirt, ember-lapály, s emberen-túli sugárzó könnyű táj, zivatar-dörgésben keskeny sárga koporsó. Szivárványhíd-össze- zúdulás, mintha szines kristály-oszlopok parázs-kérgei és parázs-sugárívei zúgva omlanának jajgató szenvedéskupaccá Szivárványrom-halálalkalom.

A szines űr-parázs világrothadék-sercegése.

Sziget-képző vágyaim bizalma! Most oda jutottam, hogy elmondom neked: sziget vagy, egyszerű sziget-bizonyosság a torlódó és dühöngő emberi dologban. Lángoló, lobogó vizekben ember-sziget.

zsírvesztés lassú folyamat eco slim dimagrante recensioni

És a látás-közös látás-része is vagy, a látás-egész része. Pont-szerű sugár-út. Mint a méh összetett szemének egy szemsejtje: a fordított üveg-kúp. Az összetett látás egy üvegliliom-pénze.

A látás egyik csillaga. Hisz csak az összetett látás a látás maga! És jó, hogy így lehet, hisz jó közösen látni veled! A lét csak így virágzás! Ó, te Uszály-néző! Integetnek a nem-lét halandói neked, bámúl az elúszó arc-halom. Feléd tódúl a szél-üveg fölnagyításban az elmúlás: aki hatvan éve születtél Karcagon.

bum fogyás után fogyás az esemény előtt